Niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie

Nieuwsbrief

September 2018

Ontwikkelingen woningbouw in de omgeving van Haarlem Hoog

In de vorige nieuwsbrief hebben we u al op de hoogte gesteld van de plannen van de gemeente Haarlem om woningbouw te ontwikkelen in de directe omgeving van Haarlem Hoog. De plannen zijn iets concreter geworden, alhoewel de realisatie nog jaren op zich zal laten wachten, en de huidige plannen dus verre van definitief zijn. U kunt het proces volgen op de website van de Gemeente Haarlem.

Het gebouw rechtsboven, onder de Randweg, is Haarlem Laag, links daarvan Haarlem Hoog. Rechts onderin ziet u het bestaande gebouw van de kinderopvang, huisarts enzovoorts. De 7 ingetekende gebouwen links daarvan zou de nieuwbouw moeten worden. De gebouwen zullen ongeveer 5 a 6 verdiepingen hoog worden, met uitzondering van het gebouw uiterst linksonder. Dat zal ongeveer zo hoog als Haarlem Hoog worden, in de huidige plannen. Het grasveld achter de flat zal onderdeel worden van een singel die naar de Westergracht loopt.

Aansluiting wasmachine

Op verschillende adressen wordt de nis op het balkon dicht gebouwd en gebruikt als plek om een wasmachine te plaatsen. Dit is, na overleg met de technisch beheerder, op zich toegestaan. Wat niet is toegestaan is het aansluiten van de wasmachine (of andere apparaten) op de hemelwaterafvoer van het balkon. De hemelwaterafvoer is niet berekend op hevige regen én meerdere wasmachines die het water lozen. Dit leidt tot wateroverlast en schade bij lager gelegen appartementen.

Is uw wasmachine aangesloten op de hemelwaterafvoer? Neem dan contact op met de technisch beheerder (service@spaarnevvebeheer.nl) om een oplossing te bespreken.

Voor 1 januari 2019 moet de afvoer van de hemelwaterafvoer gehaald zijn en aangesloten worden op de standleidingen in de flat, bijvoorbeeld via uw keuken. Na 1 januari 2019 zal het bestuur of de technisch beheerder, indien nodig, controleren of de aansluiting correct is aangelegd. Ontstaat er schade bij een andere bewoner of aan gezamenlijke bouwdelen door een verkeerd aangesloten wasmachine (of ander apparaat), dan zal de VVE dat op u verhalen. Het bestuur begrijpt dat u uw appartement wellicht gekocht heeft met de aansluiting op de hemelwaterafvoer, maar dat ontslaat u als eigenaar niet van de verplichting om te zorgen dat aan de eisen voldaan wordt. Er kan er zal dus ook geen uitzondering gemaakt worden voor dit soort gevallen.

Gebruik van de afvoeren

Recent is weer een verstopping verholpen, waarbij de oorzaak lag in het weggooien van materialen die niet in de afvoer thuishoren. Dit zorgt voor veel ongemak (zoals overstromende toiletten) bij de onder u gelegen appartementen, naast natuurlijk kosten die de VVE moet maken om de verstopping op te lossen en eventuele vervolgschade te vergoeden.

Vandaar dat wij u dringend verzoeken geen vochtige doekjes, babydoekjes, make-updoekjes, tampons, maandverband, incontinentiemateriaal, keukenrol, frituurvet of andere zaken die daar niet thuishoren door de afvoeren te spoelen.

Hoewel op de verpakking van sommige soorten vochtig toiletpapier staat dat deze door het toilet mogen, geldt dat toch niet voor alle soorten. Op één rioolaansluiting gaat dat misschien nog, maar u deelt uw aansluiting met 14 anderen boven en onder u. Het verzoek is dus ook deze doekjes niet door het toilet te spoelen.

Burendag

22 september is het weer zover, de jaarlijkse burendag. Ook dit jaar weer georganiseerd door betrokken bewoners van de flat. Er wordt gezorgd voor een bbq, neemt u zelf een drankje mee en iets lekkers voor op de bbq?

We beginnen om 17 uur op het grasveld achter de flat. We hopen u te zien!

Uitkomsten ALV

Op 1 juni 2018 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatsgevonden. Er waren helaas niet voldoende stemmen (aanwezigen en machtigingen) om de eerste vergadering direct rechtsgeldig te laten zijn. Een tweede vergadering is uitgeschreven, waarin de voorgestelde besluiten goedgekeurd zijn.

Het bestuur roept u daarom ook op om bij verhindering in ieder geval een machtiging af te geven.

In de ALV is goedgekeurd dat er vanuit de VVE glasbewassing georganiseerd wordt zodra de hangbakinstallatie geplaatst is. Vanwege deze extra dienstverlening zijn de servicekosten iets verhoogd.

Ook zijn de nieuwe (taken van) bestuursleden goedgekeurd, naast de gebruikelijke zaken als de exploitatierekening over het afgelopen jaar, een aangepaste begroting voor dit jaar en de begroting voor komend jaar.

Werkzaamheden voor de hangbakinstallatie

De werkzaamheden voor het isoleren van het dak en het vervangen van de dakbedekking zijn afgerond. Door enkele aanvullende eisen van de gemeente heeft het langer geduurd dan gepland voor de installatie in productie genomen kon worden. De planning is nu dat deze medio oktober geplaatst zal worden. Daarna zal de glasbewassing ook gepland worden. U wordt hier via de algemene memo’s van op de hoogte gehouden.

Open dak

Op 14 april zijn ruim 60 bewoners het dak op geweest. Alle installaties waren vanwege de werkzaamheden verwijderd, waardoor het voor een keer mogelijk was het uitzicht vanaf het hoogste punt van het gebouw te bewonderen.

Voor uw agenda

Op 27 december organiseert de VVE weer de oudejaarsborrel. Noteer deze vast voor een gezellige ontmoeting met uw medebewoners.

Hoofdafsluiter water

U wordt verzocht, en aangeraden, jaarlijks de hoofdafsluiter van de waterleiding even af te sluiten en weer open te draaien. Dit voorkomt problemen bij werkzaamheden in uw appartement of als er echt iets mis gaat en het water direct afgesloten moet worden. U vindt de hoofdafsluiter in uw badkamer.

Krijgt u de hoofdafsluiter niet (makkelijk) dicht? Neem dan contact op met service@spaarnevvebeheer.nl. Er zal dan een afspraak gepland worden met een loodgieter om de hoofdkraan weer gangbaar te maken.

Parkeerbesluit gemeente Haarlem

Om de onoverzichtelijke situatie in de bocht richting de Volvo-garage te verbeteren heeft de gemeente besloten aan de buitenkant van de bocht parkeervakken te gaan maken. Dit besluit is hier gepubliceerd. Volgens dit besluit zal parkeren rondom de bushaltes verboden worden.

Verbouwen?

Bent u van plan te verbouwen, neem dan contact op met de technisch beheerder via info@spaarnevvebeheer.nl. Door eerst te bespreken wat u van plan bent, kunt u (op termijn) teleurstellingen voorkomen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat wijzigingen aan de verwarming en doorlopende leidingen (gas, water, intercom en standleidingen) niet altijd kunnen. Ook moeten de leidingen bereikbaar blijven voor onderhoud.

Aan eigenaren en hun aannemers wordt dringend verzocht zich aan de artikelen in het huishoudelijk reglement te houden bij verbouwingen en ander geluidshinder. Ook spreekt het als vanzelf dat bij een verbouwing de eigenaar dagelijks zorgdraagt dat er geen sporen in de gang, lift en bordessen achterblijven. We willen toch allemaal een net complex houden.

Verhuren

Het is mogelijk als eigenaar uw appartement te verhuren, mits ook uw hypotheekverstrekker hiermee akkoord gaat. Het is echter niet toegestaan om het appartement te verhuren zonder dit kenbaar te maken aan het bestuur en/of de beheerder. Dit staat vermeld in het huishoudelijk reglement en in de akte van splitsing.

Het bestuur dient bij verhuur de volgende stukken te ontvangen van de eigenaar:

Verhuurt u en heeft u dit nog niet geregeld? Doe dit dan zo spoedig mogelijk en mail de stukken aan info@haarlemhoog.nl.

Het gebruik van uw appartement voor andere bestemmingen dan bewoning, zoals bijvoorbeeld tijdelijke verhuur via Airbnb en dergelijke sites, is conform de splitsingsakte niet toegestaan.

Contactmogelijkheden

De bewoners van Haarlem Hoog hebben een Facebookpagina opgezet. Op de pagina worden meldingen gedaan en vragen gesteld aan medebewoners. Ziet u dat iemand de lichten van zijn auto aan heeft laten staan, of hebt u nog een kopje suiker nodig? Meld u aan voor de Facebookpagina ‘Bewoners Haarlem Hoog’.

Vragen aan het bestuur kunt u stellen via het formulier op de website of via info@haarlemhoog.nl. Vragen over (de betaling van) uw servicekosten kunt u stellen aan administratie@spaarnevvebeheer.nl.

Storingen kunt u melden via het formulier op de website of via service@spaarnevvebeheer.nl. Bij urgente meldingen zoals een lekkage belt u 023 – 544 24 39.

Voorbereiding op de herfst

Het weer slaat weer om, wilt u controleren of het rooster bij de hemelwaterafvoer op uw balkon(-s) vrij is van bladeren en ander vuil? Hiermee voorkomt u wateroverlast op uw balkon of bij uw onderburen.

Houdt u er rekening mee dat het niet toegestaan is om vogels te voeren vanaf uw balkon, om ongedierte te voorkomen.

Overlast van muizen

De afgelopen periode is er overlast geweest van muizen, vooral in de bergingen. Om de overlast weg te nemen is een bestrijder ingezet. Ziet u nog muizen? Meldt dit dan via het storingsformulier op www.haarlemhoog.nl.

Om te zorgen dat de muizen niet terug komen, wordt u dringend verzocht geen voedingsmiddelen in de berging te bewaren of afval rond de flat te laten slingeren. Schudt dus uw tafelkleed met broodkruimels niet uit vanaf uw balkon, gooi geen etensresten van het balkon en bewaar geen vuilnis op uw balkon.