Niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie

Nieuwsbrief

Mei 2016

Besluiten uit de Algemene ledenvergadering

Op 2 april heeft weer een Algemene ledenvergadering van de VVE plaatsgevonden. Hierin zijn de volgende zaken besloten:

Opstalverzekering

Zoals op de Algemene Ledenvergadering van de VvE is aangegeven heeft de VvE in 2015 de opstalverzekering van het gebouw de polis bij een andere verzekeringsmaatschappij ondergebracht. Hiervoor heeft de VvE een taxatie van de hele flat naar herbouwwaarde laten doen. Dit geeft de VvE tot 2021 een garantie tegen onderverzekering. De opstalverzekering is nu ondergebracht bij Centraal Beheer te Apeldoorn. In de polis zijn nu ook de woningverbeteringen die de eigenaars/huurders zelf aan de opstal hebben aangebracht, zoals bijvoorbeeld een nieuwe keuken of een moderne badkamer. In de opstalverzekering zijn de normale risico's gedekt zoals brand, ontploffing, en waterschade. Voor sommige schades is een eigen risico van € 250,00.

Voor informatie over de polis of de voorwaarden kunt u gaan naar www.centraalbeheer.nl.

Naast de opstalverzekering heeft de VvE in de polis bij Centraal Beheer de glasverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE, de bestuursaansprakelijkheids-verzekering en de ongevallenverzekering opgenomen. De laatste is vooral van toepassing als er een ongeval mocht plaatsvinden voor de vrijwilligers die meehelpen met bijvoorbeeld klusjes of een schilderbeurt van de gangen.

Fietsenstallingen en fietsenrekken

Vorig jaar is de fietsenstalling aan de zuidzijde van de flat erbij gekomen. De camera’s voor deze fietsenstalling zijn in bestelling en worden zo snel mogelijk geplaatst.

Voor de fietsenstalling aan de noordzijde wordt momenteel een plan gemaakt om deze op te knappen. Voor het opknappen zullen alle fietsen uit de stalling gehaald moeten worden. Wij zullen tijdig melden wanneer de opknapbeurt gepland staat. Voor het geplande onderhoud aan deze fietsenstalling zijn wij op zoek naar vrijwilligers om te helpen met uitruimen, schoonmaken en schilderen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden via info@haarlemhoog.nl. Met de komst van de nieuwe fietsenstalling aan de zuidzijde hebben we extra fietsruimte gecreëerd. Echter deze ruimte is nog lang niet genoeg voor alle fietsen van Haarlem Hoog. Daarom is tijdens de ALV van 2 april voorgesteld en goedgekeurd om extra fietsenrekken te plaatsen aan de rechterzijde van de entree (ter hoogte van de appartementen 4 en 6). De nieuwe fietsenrekken zijn onder tussen besteld en worden binnenkort geplaatst.

De fietsenrekken aan de noordzijde buiten Haarlem Hoog zijn eigendom van de gemeente. Enige tijd geleden zijn etiketten aan de fietsen bevestigd door de gemeente om zwerffietsen te verwijderen. Mocht uw fiets zijn meegenomen, neem dan contact op met de Gemeente Haarlem. De nieuwe fietsenrekken zijn eigendom van Haarlem Hoog, maar staan wel aan de buitenzijde van de flat en daardoor publiek toegankelijk. De gemeente kan hier ook stickeren voor verwijdering van zwerffietsen. Als u langere tijd weg bent is het verstandig uw fiets in uw eigen berging te zetten.

Gepland groot onderhoud

Elk jaar vindt er groot onderhoud plaats aan het complex. Vorige jaren zijn onder andere het trappenhuis en de entree aangepakt. In 2016 worden onder andere de eerder beschreven fietsenstallingen aangepakt.

Verder worden de daken van de laagbouw aangepakt. Deze hebben nu een verouderde dakbedekking. Vanaf eind mei worden deze daken verbeterd en bekleed met een mos sedumdak. Hetzelfde duurzame materiaal is gebruikt als bedekking van de entree. De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast geven tijdens kantooruren. Houd de memoborden in de gaten voor actuele berichtgeving betreft de werkzaamheden.

Door de jaren heen worden alle standleidingen in het gebouw vervangen. Indien een standleiding in een van de woningen onder u wordt vervangen, wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld. Wij vragen dan ook uw medewerking bij het niet gebruiken van de voorzieningen tijdens het onderhoud. Hierdoor ontstaat er minder overlast voor de aannemers en kunnen zij hun werk tijdig afronden.

Liften

Afgelopen tijd zijn er enkelen storingen geweest in de liften. Veelal gaat het om een technische storing en proberen wij deze zo snel mogelijk te laten verhelpen. Een enkele keer gaat het om een grondige storing en kan het wat langer duren. We zullen er in ieder geval voor zorgen dat de liften zo veel mogelijk beschikbaar zijn.

Draaikiepraam

Afgelopen jaar hebben we enkele storingen binnengekregen waarbij problemen waren met de draaikiepramen in de woningen. Bij goed onderhoud gaan deze ramen lange tijd mee. Wij vragen u het raam te testen en indien er problemen zijn, deze door te geven aan onze technische beheerder. Onderhoud is voornamelijk het kozijn en het raam af en toe reinigen, maar ook de rubbers behandelen met siliconenspray. Er zijn enkele bussen siliconenspray beschikbaar vanuit de VvE om te gebruiken voor onderhoud. Neem contact via info@haarlemhoog.nl of kom langs op het spreekuur om een bus te lenen en verdere instructies. Bedankt voor uw medewerking.

Rioolservice en kosten

Geregeld krijgen wij vragen wat te doen in geval van een verstopping van één van de leidingen. Tot de standleiding is het de verantwoordelijk van de eigenaar en de kosten zijn ook voor de eigenaar. Mocht het blijken dat de standleiding verstopt is dan is het onderhoud voor de VvE. Mocht u hier verder vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met onze technisch beheerder (zie Meldingen van storingen).

Spreekuur

Vier keer per jaar verzorgt het bestuur van de VvE een spreekuur in het kantoortje op de eerste verdieping. U kunt binnenlopen voor algemene vragen en opmerkingen over uw appartement of de algemene ruimtes. Tevens kunt u terecht voor het aanvragen van extra sleuteltags of een wijziging van het naambordje. Houd de memoborden in de gang en liften in de gaten voor het eerst volgende spreekuur.

Vragen? Check ook de veelgestelde vragen

Heeft u vragen over uw appartement, de verkoop of andere zaken betreffende Haarlem Hoog dan kunt u ook contact opnemen met het bestuur via het contactforumulier op de website of info@haarlemhoog.nl. De meest gestelde vragen hebben we voor u op de website gezet en vindt u onder het kopje ‘Contact’.

Melden van storingen

Geregeld komen er storingsmeldingen binnen via info@haarlemhoog.nl. Dit e-mailadres wordt gebruikt door het bestuur en niet continu gelezen, maar over het algemeen wel dagelijks. Om uw storing correct te laten afhandelen, verzoeken wij de storing te melden via www.haarlemhoog.nl. Kies dan voor ‘Storing melden’. Ook kunt u een briefje doen in de brievenbus van het kantoortje. Urgente storingen, zoals lekkage, kunt u melden via 023-5442439.

Verbouwen?

Bent u van plan te verbouwen, neem dan contact op met de technisch beheerder via de hierboven vermelde contactgegevens. Door eerst te bespreken wat u van plan bent, kunt u (op termijn) teleurstellingen voorkomen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat wijzigingen aan de verwarming en doorlopende leidingen (gas, water, intercom en standleidingen) niet altijd kunnen. Ook moeten de leidingen bereikbaar blijven voor onderhoud.

Facebook ‘Bewoners Haarlem Hoog’

De bewoners van Haarlem Hoog hebben een Facebook pagina voor Haarlem Hoog opgezet. Op de pagina worden meldingen gedaan en vragen gesteld aan medebewoners. Zie je dat iemand de lichten van zijn auto aan heeft laten staan, of heb je nog een kopje suiker nodig? Meld je aan voor de Facebookpagina. Vragen aan het bestuur kunnen via info@haarlemhoog.nl.