Nieuwsbrief

Februari 2018

Werkzaamheden voor de hangbakinstallatie

Tijdens de laatste ledenvergadering zijn de werkzaamheden aan het dak en het plaatsen van de hangbakinstallatie goedgekeurd. De planning is dat de werkzaamheden in april van start gaan en zo’n twee maanden in beslag gaan nemen. Door middel van memo’s zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de werkzaamheden. Hoewel de aannemers het zoveel mogelijk proberen te beperken zullen de werkzaamheden onvermijdelijk tot geluids- en parkeeroverlast lijden.

Oudejaarsborrel

Vrijdag 29 december hadden we weer een gezellige oudejaarsborrel in de hal met de bewoners van Haarlem Hoog. Een leuke manier om de nieuwe bewoners te ontmoeten en weer bij te praten met de andere bewoners. Het was leuk om te zien dat meerdere bewoners zelfgemaakte hapjes hadden meegenomen. Ook dit jaar zullen we weer een oudejaarsborrel organiseren. Houd hiervoor de kerstkaart en de memo’s in de gaten.

Toegang tot de deuren

Sinds kort kunnen de hoofdentree en de achteringang bij de liften alleen nog geopend worden met een elektronische sleutel (tag). Deze deuren zijn van noodstroom voorzien, zodat u ook bij stroomuitval gewoon naar binnen kunt.

Bij verlies van de elektronische sleutel kan een eigenaar dit bij het bestuur melden. Hierbij dient de kleur van de tag te worden opgegeven. De VvE zal op verzoek een nieuwe tag in dezelfde kleur verstrekken tegen betaling van € 8,00. Ook is het mogelijk om extra tags te bestellen via info@haarlemhoog.nl.

Haarlem Hoog in trek!

In 2017 zijn maar liefst 26 appartementen in Haarlem Hoog van eigenaar verwisseld. In 2016 waren het ook al 25 appartementen. In twee jaar tijd is maar liefst 31% van de 165 appartementen verkocht. Voor 2018 staan er ook al een aantal overdrachten op de planning. We heten de nieuwe bewoners welkom en wensen ze veel woonplezier in Haarlem Hoog. We ontmoeten de bewoners graag op de algemene ledenvergadering, burendag, borrel of andere evenementen.

Aankondiging voor eigenaren: Algemene ledenvergadering 2018

Datum: 1 juni 2018
Tijd: 20:00 - 21:30
Locatie: Buurthuis HZW, Kamerlingh Onnesstraat 83, 2014 EK Haarlem

Noteer deze datum vast in uw agenda!
De agenda en bijbehorende stukken ontvangt u uiteraard ruim op tijd. Indien u niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn bij de ALV, vragen wij u uw machtiging af te geven.

Facebook ‘Bewoners Haarlem Hoog’

De bewoners van Haarlem Hoog hebben een Facebookpagina opgezet. Op de pagina worden meldingen gedaan en vragen gesteld aan medebewoners. Ziet u dat iemand de lichten van zijn auto aan heeft laten staan, of hebt u nog een kopje suiker nodig? Meld u aan voor de Facebookpagina. Vragen aan het bestuur kunt u stellen via info@haarlemhoog.nl.

Bestuursleden gezocht!

Op de Algemene ledenvergadering (ALV) treden twee bestuursleden terug en het bestuur zoekt dus minstens twee enthousiaste eigenaren die mee willen helpen de VvE te besturen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@haarlemhoog.nl om bijvoorbeeld eens een bestuursvergadering bij te wonen.

Daarnaast heeft de voorzitter vanwege een nieuwe baan zijn rol afgestaan, de werkzaamheden zijn niet goed te combineren met die van voorzitter. Hij blijft wel lid van het bestuur, in ieder geval tot de ALV. De taken worden, tot de ALV, waargenomen door de vicevoorzitter.

Ontwikkelingen woningbouw in de omgeving van Haarlem Hoog

De gemeente Haarlem wil in de komende jaren 2100 extra woningen laten bouwen in het gebied tussen (globaal) de Westergracht, de Leidsevaart en de Randweg. Hiervoor worden verschillende opties uitgewerkt. Alle opties zijn nog in een zeer vroegtijdig stadium, dus er valt nog niets te zeggen over mogelijke gevolgen voor onze directe leefomgeving. U kunt het proces volgen op www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west. Als er meer (concrete) informatie beschikbaar komt, houden wij u daar via deze nieuwsbrief ook van op de hoogte.

Verhuren

Het is mogelijk als eigenaar uw appartement te verhuren, mits ook uw hypotheekverstrekker hiermee akkoord gaat. Het is echter niet toegestaan om het appartement te verhuren zonder dit kenbaar te maken aan het bestuur en/of de beheerder. Dit staat vermeld in het huishoudelijk reglement en in de akte van splitsing.

Het bestuur dient bij verhuur de volgende stukken te ontvangen van de eigenaar:

Verbouwen?

Bent u van plan te verbouwen, neem dan contact op met de technisch beheerder via info@spaarnevvebeheer.nl. Door eerst te bespreken wat u van plan bent, kunt u (op termijn) teleurstellingen voorkomen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat wijzigingen aan de verwarming en doorlopende leidingen (gas, water, intercom en standleidingen) niet altijd kunnen. Ook moeten de leidingen bereikbaar blijven voor onderhoud.

Aan eigenaren en hun aannemers wordt dringend verzocht zich aan de artikelen in het huishoudelijk reglement te houden bij verbouwingen en ander geluidshinder. Ook spreekt het als vanzelf dat bij een verbouwing de eigenaar dagelijks zorgdraagt dat er geen sporen in de gang, lift en bordessen achterblijven. We willen toch allemaal een net complex houden.

Ter herinnering artikel 2 uit het huishoudelijk reglement: ARTIKEL 2 - HINDERBEPALINGEN
2.1 Voorkomen geluidshinder

Radiator vervangen of verwijderen

De technisch beheerder en het bestuur krijgen regelmatig vragen rondom het vervangen of verwijderen van de radiatoren in de woning. Mocht u dat ook overwegen, neem dan contact op met de technisch beheerder via info@spaarnevvebeheer.nl of via het storingsformulier op www.haarlemhoog.nl.

Het is niet toegestaan om de radiator zelf of door een zelfgekozen bedrijf te verwijderen of vervangen. De radiatoren in de woning zitten aangesloten op het centrale verwarmingssysteem van de flat. Kennis van het centrale systeem en de verbruiksmeters is vereist om werk te kunnen doen aan de radiatoren. De VvE werkt hiervoor samen met Sanigas. De kosten voor het verwijderen van een verwarming zijn voor de VvE en niet voor de eigenaar zelf. Wilt u een designradiator laten plaatsen, dan zijn de kosten voor de eigenaar. Daarnaast raden wij aan het vervangen of verwijderen van een radiator in de zomer te laten doen. Zodat uw boven en onderburen niet in de kou zitten tijdens de werkzaamheden. Afhankelijk van de uitvoering moet de volledige streng tijdelijk afgesloten worden.

Nieuw fietspad langs de Westelijke Randweg

In het laatste kwartaal van 2017 heeft de Provincie Noord-Holland plannen gepresenteerd om een fietspad aan te leggen langs de Westelijke Randweg. De gedachte hierachter is een betere fietsverbinding naar de nabijgelegen school en het station. Het fietspad is voorzien aan de overkant van de Westelijke Randweg (kant Aerdenhout). Bezwaarprocedures lopen op dit moment nog, waarna de werkzaamheden zullen starten.

Meer informatie en foto’s zijn te vinden via bit.ly/fietspadrandweg

Riool

Er zijn meerdere klachten geweest van slecht doorlopende standleidingen en borrelende geluiden in de afvoeren. De gemeente heeft een uitgebreide (camera) inspectie gedaan van de rioolleidingen rond het complex. Daarbij is vastgesteld dat twee rioolbuizen geheel volgegroeid waren met boomwortels. Inmiddels heeft de gemeente de boomwortels uit de riolen weg gehaald en delen van het riool gerenoveerd. Op (langere) termijn zal de gemeente een aantal rioolbuizen vervangen om het probleem niet nogmaals te laten optreden.

Storing of reparatieverzoek melden?

Vanaf heden is het nieuwe e-mailadres voor het melden van problemen met uw appartement, (voor onderdelen waar de VvE voor verantwoordelijk is, service@spaarnevvebeheer.nl.