Niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie

Nieuwsbrief

Augustus 2017

Besluiten uit de algemene ledenvergadering

Donderdag 8 juni j.l. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaren gehouden. De opkomst was genoeg om de vergadering rechtsgeldig te verklaren. De belangrijkste punten uit de vergadering:

Burendag

Na twee succesvolle edities in 2015 en 2016 organiseren de vrijwilligers van Haarlem Hoog ook dit jaar weer Burendag. Burendag is een concept dat is opgezet door Douwe Egberts om een activiteit te organiseren samen met de buurt. Burendag zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 23 september, vanaf 15:00. Verdere informatie over de dag komt op de memoborden komende tijd.

Enquête onderhoud balkons en schilderwerk

Bij de stukken van de algemene ledenvergadering is een enquête gedaan om de huidige status van de balkons en het buitenschilderwerk te achterhalen. Ruim de helft van de vragenlijsten zijn ingediend bij het bestuur en zijn verwerkt. De werkzaamheden voor het schilderwerk worden over de komende drie jaar verdeeld. U ontvangt bericht zodra uw woning aan de beurt is voor onderhoud.

Spreekuur - 28 augustus, 19:30

Enkele keren per jaar verzorgt het bestuur van de VvE een spreekuur in het kantoortje op de eerste verdieping. U kunt binnenlopen voor algemene vragen en opmerkingen over uw appartement of de algemene ruimtes. Tevens kunt u terecht voor het aanvragen van extra sleuteltags of een wijziging van het naambordje. Het eerstvolgende spreekuur is 28 augustus tussen 19.30 en 21:30.

Plantenbakken

In juni zijn de plantenbakken rondom de flat grondig aangepakt door de nieuwe tuinman van Haarlem Hoog. De oude en te grote planten zijn verwijderd en er zijn nieuwe planten voor in de plaats gekomen. De tuinman komt een aantal keren per jaar voor het onderhoud aan de plantenbakken.

Wij vragen u als bewoners geen vuil in de plantenbakken (bijvoorbeeld vanaf uw balkon) te gooien en de plantenbakken netjes te houden. Daarbij vragen wij ook om geen eigen planten te plaatsen, bijvoorbeeld voor uw eigen balkon.

Vrijwilligers

Burendag was één van de dingen die door uw buren van Haarlem Hoog georganiseerd is. Het bestuur is altijd opzoek naar mensen die een handje willen helpen bij het reilen en zeilen rondom de flat. Burendag 2017 helpen organiseren, verfkunsten tonen op de plinten, de fietsenstalling weer mooi maken, plantjes water geven, zout strooien... Het zijn allemaal dingen waarmee u als buur kunt helpen uw eigen flat goed te onderhouden en de leefomgeving prettig te houden. Geïnteresseerd? Laat het weten via vrijwilligers@haarlemhoog.nl

Vragen? Check ook de veelgestelde vragen op haarlemhoog.nl

Heeft u vragen over uw appartement, de verkoop of andere zaken betreffende Haarlem Hoog dan kunt u ook contact opnemen met het bestuur via info@haarlemhoog.nl. De meest gestelde vragen hebben we voor u op de website gezet en vindt u onder het kopje ‘Contact’. Hierbij een aantal van de meest gestelde vragen:

Melden van storingen

Om uw storing correct te laten afhandelen, verzoeken wij de storing te melden via info@spaarnevvebeheer.nl. Ook kunt u een briefje doen in de brievenbus van het kantoortje. Urgente storingen, zoals lekkage, kunt u melden via 023-5442439.

Verbouwen?

Bent u van plan te verbouwen, neem dan contact op met de technisch beheerder via info@spaarnevvebeheer.nl. Door eerst te bespreken wat u van plan bent, kunt u (op termijn) teleurstellingen voorkomen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat wijzigingen aan de verwarming en doorlopende leidingen (gas, water, intercom en standleidingen) niet altijd kunnen. Ook moeten de leidingen bereikbaar blijven voor onderhoud.

Facebook ‘Bewoners Haarlem Hoog’

De bewoners van Haarlem Hoog hebben een Facebookpagina voor Haarlem Hoog opgezet. Op de pagina worden meldingen gedaan en vragen gesteld aan medebewoners. Zie je dat iemand de lichten van zijn auto aan heeft laten staan, of heb je nog een kopje suiker nodig? Meld je aan voor de Facebookpagina. Vragen aan het bestuur kunnen via info@haarlemhoog.nl.